Vi kjører videre, neste stopp: NBFs server:

http://www.norskbibliotekforening.no/bokbuss/

Til Norsk bibliotekforenings hjemmeside