Sist oppdatert 17.02.2003
aust@aa.fylkesbibl.no

Nils Chr. Moe-Repstad:
Sannheten og andre konstruksjoner
Kolon, 2002


Årets diktsamling er forfatterens tredje siden debuten i 1996. Diktene tar opp modernismens store kritiske spørsmål: Om ikke vår hang til å formulere sammenhenger, forklaringer og sanne fortellinger om sansninger, erfaringer og historisk utvikling tilslører vårt forhold til selvet, livet og virkeligheten. Hver tekst i samlingen er en enkeltstående assosiasjonsrekke som viser at slike konstruksjoner blir illusjoner. Også med hensyn til formspråk og uttrykksmåte må tekstene oppfattes som seinmodernistiske og viser dette bl a. ved å sette inn sentrale navn innen modernismen som hypertekstlenker og referansepunkt. Den poetiske kraften virker nok sterkest når diktene uttrykker sårhet over tap og tilfeldigheter, hyller de ekte fragmentene av livsopplevelse eller synes å underminere tittelens grunnpåstand. Jan Groths minimalistiske og fragmentariske bilder bidrar sterkt til uttrykk og konstruksjon. 
 

Anmeldelse  [Aftenposten, 21.10.2002]
Anmeldelse  [VG, 04.11.2002 ]

De nominerte er:

MiRee Abrahamsen >>>
Bjørn Arild Ersland og Annlaug Auestad >>>
Erik Honoré >>>
Axel Jensen / Petter Mejlænder >>>
Nils Chr. Moe-Repstad <<<

Stem her  >>>
Om Prisen >>>
Startside >>>